CLIENT

Dagblad van het Noorden

DIENST

Promotiefilm

Samen met Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en de provincie Groningen is door Dagblad van het Noorden het project “het verdwenen Groningen” opgezet. Ze wilden een database opbouwen van de verloren gebouwen door de gaswinning in de provincie. Het idee is geïnspireerd op een project van The Guardian genaamd “The Counted”. Dit initiatief houdt bij hoeveel mensen er in de Verenigde Staten zijn omgekomen door politiegeweld.

Dagblad van het Noorden inventariseerd welke panden/ gebouwen worden bedreigd en vertellen hiernaast het achterliggende verhaal. Wie heeft er gewoond? Wat voor gebouw was het in zijn origine. Er zijn verschillende journalisten op dit project gezet om het publiek een beter overzicht te geven van het veranderende landschap van Groningen.

Reint Wobbes (geïnterviewde) is een enorm betrokken Groninger die hart heeft voor zijn omgeving en de provincie. Hij verteld in deze video openlijk over zijn bevindingen van de stand van zaken rondom de gaswinning in Groningen en hoe hier mee om gegaan wordt. In hoeverre heeft een bewoner van een aangeslagen pand invloed op de NAM. Wat scheelt er aan de regelgeving? En hoe zou men hier verandering in kunnen brengen?

Reint heeft heeft in 2012 de Zilveren Anjer toegewezen gekregen. Dit is een onderscheiding van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de individu die zich belangeloos inzet voor het behoud van cultuur- of natuurbehoud in Nederland. Hij houd zich graag bezig met de kerken en architectuur om zich heen. Vandaar dat deze situatie hem aan het hart gaat. “Je hebt een huid, en je huis is je tweede huid. Maar dat landschap hoort ook bij je leven. Daar voel je je thuis. En als daar schade aan toegebracht wordt, is dat heel ernstig.”

Hij doet dan ook zijn uiterste best om te laten weten dat hij het niet eens is met de gang van zaken. Dat er dingen veranderd moeten worden. Hij sloot zich dan ook graag aan bij het initiatief van het Dagblad van het Noorden en gaf onder andere een presentatie op Noorderzon waar de film vooraf gepresenteerd werd aan de bezoekers.